[41] Cours vander commenschappen … 1585; Cours van Negotie t’Amsterdam … 1626; Boorsma and van Genabeek, 5.