[11] Thijs, De Technische Organisatie van de Antwerpse Textielbedrijven, 440-447; De Textielnijverheid en het stedelijk leefmilieu te Antwerpen, 183-205; De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij,  140-143.