[33] De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij,  82-119; Thijs, De Technische Organisatie van de Antwerpse Textielbedrijven, 649-656.