[36] Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek, 65; De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij, 188.