[62] Gerbrandum, Een cleyn verff-boecken 8; Van Veen, De Wetenschap en[de] Manieren om alderhande Couleuren.