[63] Coghen, Conste des ververs; Verhecken, Technische aspecten van de middeleeuwse wolververij in Diest, 87-95;  Verhecken, Conste des Ververs  59-65; Dieu, Het verven der goederen te Leuven, 146-150.