[50] Coghen, Conste des Ververs, 40. Transcription by Art Proaño Gaibor, Natalia Ortega-Saez and Jenny Boulboullé.  In the original Dutch, “Swert te maken op een ander Manier h.c s /  Inden eersten tot elck paer coussen / Een once Smack een once galle gestooten / Een halve once meede en laetet daer / mede sieden en cleyn ure doetso / dan vrinnt en laetso vercoelen / Dan doet daer in[t?] het sohne sop een / virendeel coperoot een half once gomme /laetet daer mede sieden een quartier / doetso dan vrinnt en laetso vercoelen / Diet doet tot 3 off 4 wysen toe datse / schoon worden eert datse niet schoon / genoeg en werden soo stercket sop met / Een [b?]ittel galnoten en coperoot.”