[54] Van Mander, Schilderboeck,1604: “Van Laken oft Draperinghe. Het thiende Capittel, 5 … hoe dat elck vouwen maeckt nae zijnen aerdt…”