[37] In Dutch “de landen van herwaarts over”, see also Schnerb, “De Bourgondische hertogen en hun ‘landen van herwaarts over’ in de 15e eeuw”;