[3] Huizinga, Johan, and Lem, Anton (van der), Herfsttij der Middeleeuwen: studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, 2018 (1919, 1st ed. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem), 68-69.