[35] Besides by Ruffach mummy is listed as black pigment for example in Anon., Dit is een Boecxke waer in veel schoone consten ende secreten staen aengaen die verlichterie hoemen allen colueren wasschen en bereyden zal ende die selve ghebruycken, Bibliotheca Apostolica Vaticana Rom, Ms. Lat. 7279, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.7279