[53] In the original Dutch: “Item vylten ho<e>d thoe feruen swart. Recipe elsen bast ende vilsel van yser ende slijp van slijpsteen ende gallen tsamen gesoden. Hyr mede weruet men ho<e>den zwart,” anonymous manuscript, Brussels, Royal Library of Belgium (KBR), ms. 4260-63, c. 1350, fol. 35v (not digitized); this manuscript is described in
Willy L. Braekman, Medische en technische Middelnederlandse recepten: Een tweede bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden (Ghent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1975), 20-27, incl. a transcription of the recipe (nr. 574) on p. 187, online https://www.dbnl.org/tekst/_med002medi01_01/colofon.php, last accessed on 5 February 2021.