[83] Willem Leendert Johannes De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de 14e tot de 18e eeuw (IJdo, 1937), 187.