[157] The woad-indigo vat was presumably much stronger than the medieval woad vat, Willem Leendert Johannes De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de 14e tot de 18e eeuw (IJdo, 1937), LXV.