[166] Listen to the Pater noster in Latin on youtube, https://youtu.be/1hWE52zsOaA, last accessed on 5 February 2021: “PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo”; Dutch translation from the Statenvertaling (1637), ‘Onse Vader, die in de hemelen [zijt], uwen naem werde geheylicht. Uw’ Coninckrijcke come. uwen wille geschiede gelijck inden Hemel [also] oock op der aerden.Ons’ dagelicks broodt geeft ons heden. Ende vergeeft ons onse schulden, gelijck oock wy vergeven onse schuldenaren. Ende en leydt ons niet in versoeckinge, maer verlost ons van den boosen. Want uw’ is het Coninckrijcke, ende de cracht, ende de heerlickheyt inder eeuwicheyt, Amen’, and see also the earlier translation in the Vorstermanbijbel (1528/31),
https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=3&bible=sv1637&bible2=vorst1531&ref=Matt.6, last accessed 19 August 2021.