[41] Anon., <I>Dit is een Boecxke waer in veel schoone consten ende secreten staen aengaen die verlichterie hoemen allen colueren wasschen en bereyden zal ende die selve ghebruycken</I>, Bibliotheca Apostolica Vaticana Rom, Ms. Lat. 7279. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.7279