[102] In the original Dutch: ‘Smeekoole swart. Het smeekole swart is niet / anders als het geen men van / den smis of brouwers kool / met schoon reegenwater / komt tevrijve  dat men met / reedelijk kort gom water moet tempereren en / is dan reedelijk vloeijbar / om op verscheije mannieren / tegebruijke gegellijck als hier / tesien is‘.  In Boogert, 1692, Klaer lightende Spiegel der Verfkonst, Bibliothèque Méjanes in Aix-en-Provence, MS 1389 (1228), n.p. Translation by Birgit Reissland.