[47] Translation by Jenny Boulboullé.  In the original Dutch, “Om Swart te Verwen. / Neemt schoon water / ende alst warm is / soo doet daer in tot een pont werck 4. loot Galnoten / ende een loot Crap / ende alst siet / so doet u Koosen daer in / ende latet een uyre sieden / dan neemt uyt ende hanghet te verkoen / dan doet in t’selfde sop / een vierendeel pont Coperroot / 4. loot Gom / 4. loot Vylsel / ende half loot Spaens-groen ghestooten/ ende laet dat t’samen eens opsieden / ende roertet wel onder malcander dan do ter u Koosen in / ende laetse een uyre sieden / dan neemtse uyt ende hanghtse te verkoelen / dan steeckter u Koosen weder in / ende laetse weder een uyre sieden / dan neemtse uyt ende haugtse te verkoelen / spoeltse uyt in schoon water / ende t’sal schoon swart zijn.”